Witamy na stronie Prodriver

"Razem przeciwko pijanym kierowcom na warszawskiej Ochocie" na podsumowanie naszych tegorocznych działań w Warszawie

Małopolskie drogi bez promili

Rozpoczynamy II edycję cyklu kampanii społecznej pod hasłem „Małopolskie drogi bez promili”.

Akcja dotyczy wspierania działań na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pod wpływem substancji psychoaktywnych. Kampania będzie opierać się na cyklu 4 wydarzeń w różnych częściach Małopolski, w tym w Tarnowie, Krakowie i Nowym Sączu. 

„Łódzkie drogi bez promili – II edycja”

Powracamy do Łodzi w ramach kolejnej odsłony kampanii edukacyjnej „Łódzkie drogi bez promili – II edycja”: tym razem będziemy gościć w 2 szkołach z terenu miasta Łodzi oraz zorganizujemy otwarte wydarzenie dla wszystkich mieszkańców regionu, z naciskiem na edukację na rzecz trzeźwości i bezpieczeństwa na naszych drogach.

Bezpieczne drogi na Mazowszu

Kolejna kampania dla mieszkańców Mazowsza, dzięki której przeszkolimy młodzież szkolną w tematyce poprawy bezpieczeństwa na drogach: instruktaż nt. bezpiecznego zachowania się w obliczu wypadków, rozpoznawania i unikanie zagrożeń na drodze, niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem używek i wiele innych.

Mazowieckie drogi bez promili

Startujemy z nową kampanią dla mieszkańców Mazowsza pn. "Mazowieckie drogi bez promili": działanie będzie polegać na zorganizowaniu eventów profilaktycznych ukierunkowanych na promowanie trzeźwości za kierownicą. W ramach akcji uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z symulatorów wypadków, wykonać "test pijaka" w  alkogoglach czy zmierzyć swój refleks i czas reakcji w laboratorium badań psychotechnicznych. 

Ruszamy z drugą edycją cyklu akcji profilaktycznych w Legionowie pn. "Legionowskie drogi bez promili": w ramach kampanii planujemy przeszkolić uczniów z legionowskich szkół oraz mieszkańców w zakresie zagrożeń ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w kontekście ruchu drogowego.

"Pomorskie drogi bez promili" - w ramach rozszerzania naszego ogólnopolskiego cyklu "Drogi bez promili" tym razem ruszamy z naszą kampanią nad morze.  

Żyrardowskie drogi bez promili

Żyrardów kolejnym miastem na mapie naszych działań na rzecz promowania trzeźwości i bezpieczeństwa na polskich drogach: startujemy z kampanią "Żyrardowskie drogi bez promili".

Wola kolejną dzielnicą Warszawy dołączającą do naszego cyklu "Drogi bez promili": "Warszawskie drogi bez promili na Woli - edycja 2022" to kolejna odsłona cyklu kampanii społecznej Fundacji Prodriver służącej edukowaniu i promowaniu trzeźwości na polskich drogach.

Ruszamy z II edycją kampanii edukacyjnej "Nowosądeckie drogi bez promili "

Ruszamy z II edycją kampanii edukacyjnej "Nowosądeckie drogi bez promili ": kampania odbędzie się w postaci jednodniowej akcji profilaktycznej promującej postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - w tym dopalaczy - oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (w skr. BRD) dla młodzieży szkolnej z terenu Miasta Nowego Sącza.

Strony