Lekcje BRD w ramach powiatowych turniejów BRD w regionie Tarnowa i Nowego Sącza – kwiecień 2017 roku