Krakowskie drogi bez promili - V edycja

Rozpoczynamy V edycję akcji "Krakowskie drogi bez promili", która będzie kontynuacją cyklu służącego podnoszeniu wiedzy i świadomości wśród mieszkańców Krakowa wobec zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu w kontekście poruszania się w ruchu drogowym oraz promującej postawy społeczne sprzeciwiania się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających dla mieszkańców Krakowa.

https://www.krakow.pl/

https://ngo.krakow.pl/