Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka - II edycja

Kampania będzie II edycją cyklu akcji profilaktyczno - edukacyjnych promujących postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dla uczniów i młodzieży szkolnej ze szkół z Dzielnicy Białołęka: po sukcesie pierwszej edycji zrealizowanej od czerwca br. planujemy objąć cyklem dwie kolejne placówki.