Pomorskie drogi bez promili

W ramach rozszerzania naszego ogólnopolskiego cyklu "Drogi bez promili" tym razem ruszamy nad morze z nową kampanią "Pomorskie drogi bez promili": na Wybrzeżu będziemy promować postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - w tym dopalaczy - oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dla młodzieży szkolnej.

Zadanie finansowane ze środków Województwa Pomorskiego