Nowosądeckie drogi bez promili - II edycja

                               

Ruszamy z II edycją kampanii edukacyjnej "Nowosądeckie drogi bez promili": kampania odbędzie się w postaci jednodniowej akcji profilaktycznej promującej postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - w tym dopalaczy - oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (w skr. BRD) dla młodzieży szkolnej z terenu Miasta Nowego Sącza. W tym roku powracamy do Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tańskiego, aby promować trzeźwość na drodze i BRD wśród przyszłych mechaników samochodowych i miłośników motoryzacji.

Projekt zrealizowany przy wsparciu: