Szkolenia z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnów.