"Razem przeciwko pijanym kierowcom na warszawskiej Ochocie" na podsumowanie naszych tegorocznych działań w Warszawie

"Razem przeciwko pijanym kierowcom na warszawskiej Ochocie" to kampania promującą postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dla uczniów 160 Liceum Ogólnokształcącego na warszawskiej Ochocie.