Nowosądecka kampania „Razem przeciwko pijanym kierowcom”

W dniu 1 czerwca 2017 r., w godz. od 10.00 do 13.00, na terenach przyszkolnych Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu odbyła się akcja edukacyjna adresowana do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt.: Kampania „Razem przeciwko pijanym kierowcom”.

Celem kampanii było promowanie postaw społecznych sprzeciwiających się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dla młodzieży z nowosądeckich szkół, z darmowym wstępem dla uczestników. Akcja została zorganizowana przez Fundację Prodriver pod auspicjami Urzędu Miasta Nowy Sącz we współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18, przy udziale i pomocy nowosądeckiej policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz Stowarzyszenia Grupa 4x4.

Uczestnicy akcji mieli okazję skorzystać z bogatego programu:

- instruktaż nt. zagrożeń związanych z jazdą pod wpływem alkoholu i/lub używek na przykładzie projekcji sfilmowanego doświadczenia w realnych warunkach ze wskazówkami nt. „jak zatrzymać pijanego (odurzonego) kierowcę przed próbą jazdy”,

- test slalomu w alkogoglach,

- instruktaż pierwszej pomocy ofiarom wypadków na drodze,

- pokaz używania gaśnicy samochodowej,

- symulator zderzeń i symulator jazdy w alkogoglach.

Link do fotogalerii: http://prodriver.org/content/nowos%C4%85decka-kampania-razem-przeciwko-pijanym-kierowcom

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i oby zdobyta wiedza zaprocentowała w czasie nadchodzących wakacji!

                                                                                                             

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza