Mazowieckie drogi bez promili

Startujemy z nową kampanią "Mazowieckie drogi bez promili": działanie będzie polegać na zorganizowaniu eventów profilaktycznych ukierunkowanych na promowanie trzeźwości za kierownicą dla mieszkańców Mazowsza.

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego