"Kujawsko-Pomorskie drogi bez promili"

Ruszamy z kampanią "Kujawsko-Pomorskie drogi bez promili". W jednej z toruńskich szkół będziemy uczyć młodzież nt. zagrożeń ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w kontekście poruszania się w ruchu drogowym. Kampania będzie kontynuacją cyklu akcji profilaktyczno - edukacyjnych promujących postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (w skr. BRD) pn. "Drogi bez promili", który od kilku lat realizujemy w wielu regionach Polski.