Krakowskie drogi bez promili – IV edycja

 

            

Kampania edukacyjna „Krakowskie drogi bez promili – IV edycja” będzie kontynuacją cyklu służącego podnoszeniu wiedzy i świadomości wśród mieszkańców Krakowa wobec zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu w kontekście poruszania się w ruchu drogowym oraz promująca postawy społeczne sprzeciwiania się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (w skr. BRD).

https://www.krakow.pl/

https://ngo.krakow.pl/