Kolejna edycja kampanii "Mazowieckie drogi bez promili", "Bezpieczne drogi na Mazowszu" oraz "Drogi bez promili na Mazowszu"

Wracamy do województwa mazowieckiego z podwójną energią i dwoma działaniami profilaktycznymi: drugą edycją akcji "Mazowieckie drogi bez promili" i "Bezpieczne drogi na Mazowszu" oraz nową kampanią "Drogi bez promili na Mazowszu". W szkołach oraz w przestrzeni miejskiej z terenu realizacji projektu będziemy uczyć mieszkańców nt. zagrożeń ze spożywania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w kontekście poruszania się w ruchu drogowym.

 

                     

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Zadanie publiczne pn. Bezpieczne drogi na Mazowszu – II edycja jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego