Bezpieczne drogi na Mazowszu

Kolejna kampania dla mieszkańców Mazowsza, dzięki której przeszkolimy młodzież szkolną w tematyce poprawy bezpieczeństwa na drogach: instruktaż nt. bezpiecznego zachowania się w obliczu wypadków, rozpoznawania i unikanie zagrożeń na drodze, niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem używek i wiele innych.

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego