„Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka”

Kampania odbędzie się w postaci cyklu akcji profilaktyczno - edukacyjnych promujących postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (w skr. BRD) dla uczniów ze szkół z Dzielnicy Białołęka. W programie m.in. zajęcia multimedialne z terapeutą uzależnień nt. ryzyka spożywania alkoholu w ruchu drogowym, elementy miasteczka ruchu drogowego z gokartami, symulator dachowania lub zderzeń oraz laboratorium badań psychotechnicznych.