„Nowosądeckie drogi bez promili”

Kampania odbyła się w postaci jednodniowej akcji profilaktycznej promującej postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - w tym dopalaczy - oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (w skr. BRD) dla młodzieży szkolnej z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z wychowawcami, z darmowym wstępem dla uczestników. Wydarzenie zrealizowano na terenie SP nr 11 przy ul. Gen. Wieniawy Długoszewskiego.

           

 

Projekt zrealizowany przy wsparciu: