„Lekcje bezpieczeństwa na drodze z Fundacją PZU - III edycja”

Już po raz trzeci Fundacja Prodriver przy wsparciu Fundacji PZU realizuje cykl lekcji bezpieczeństwa na drodze dla dzieci i młodzieży szkolnej – tym razem z terenu Małopolski i Podkarpacia.

Na terenie ośmiu placówek edukacyjnych zorganizujemy akcje ukazujące w realistycznych warunkach zagrożenia w ruchu drogowym i uczące sposobów bezpiecznego poruszania się na drodze, unikania używek (alkohol, narkotyki) w kontekście jazdy, a także reagowania w sytuacjach niebezpiecznych (pierwsza pomoc na drodze).

Celem akcji jest uświadamianie młodym ludziom jak unikać zagrożeń i jak zachowywać się w obliczu wypadków, żeby uratować zdrowie i życie swoje i innych, a także jak wiele zależy od nich samym w kwestii bezpieczeństwa na drodze.

Partner Fundacja PZU.